دیتابیس اوراکل

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫temporary tablespace ها شامل داده های ناپایدار هستند ، داده هایی که طول عمر آنها تنها محدود به طول عمر یک session میشود.                                                                                              

به طور مثال اگر ما یک sort داشته باشیم که در حافظه (RAM) جا نشود ، اوراکل برای انجام آن sort  از فضای temporary tablespace (که روی دیسک قرار دارد) استفاده میکند.  درواقع از فضای temporary tablespace  برای ذخیره کردن موارد زیر استفاده میشود :

         Intermediate sort results -

         Temporary tables and temporary indexes -

         Temporary LOBs -

         Temporary B-trees -

 

  • راهله شاکری