دیتابیس اوراکل

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

در دیتابیس 12c ، اگر هنگام flashback  در یک PDB به یک restore point که قبلا ایجاد شده است به error زیر برخورد کردید :

ERROR at line 1:

ORA-38754: FLASHBACK DATABASE not started; required redo log is not available

ORA-38762: redo logs needed for SCN 1251365490 to SCN 1251403027

ORA-38761: redo log sequence 905 in thread 1, incarnation 1 could not be accessed

 

به این دلیل است که log archiveهایی که برای ریکاور کردن احتیاج دارد در مسیر FRA پیدا نمیکند. برای حل این مشکل باید ابتدا اگر بکاپی از آرشیوها دارید restore نمایید و مجددا flashback  را انجام دهید.

rman target /

RMAN> restore archivelog from sequence 904 ;

SQL> alter pluggable database PDB1 close immediate;

SQL> flashback pluggable database PDB1 to restore point PDB1_20180214;

SQL> alter pluggable database PDB1 open resetlogs;

  • راهله شاکری