دیتابیس اوراکل

۱ مطلب با موضوع «ORA-error» ثبت شده است

موقع mount کردن دیتابیس با خطای زیر مواجه شدم :

: Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/migdb/migdb/trace/migdb_rvwr_24962.trc
ORA-00600: internal error code, arguments: [krfrFix-2], [0], [2], [], [], [], [], [], [], [], [], []
2018-09-29T06:09:18.809390+00:00
.WARNING: Cannot open the flashback thread for this instance due to the above error

که توی documentها نوشته شده بود دیتابیس را به حالت mount ببرید و flashabck را off کنید، بعد دیتابیس را open کنید. ولی چون دیتابیس ما کلا موقع mount شدن با خطای بالا روبرو میشد. من راه حل زیر را انجام دادم:

;SQL> alter system reset db_recovery_file_dest
;SQL> alter database mount
;SQL> alter database flashback off
;'SQL> alter system set db_recovery_file_dest='/shst/rdb-tst
;SQL> alter database open
;SQL> alter database flashback on  • راهله شاکری